Tuesday, July 7, 2015

जीवन कसे जगावे ? | How to Live Life ?


जीवन हे जगण्याचे शास्त्र आहे.  धार्मिक जीवन हे पळपुटेपणाचे जीवन नाही.  समाजामधून निवृत्त होऊन निष्क्रिय होण्याचे जीवन नाही.  जीवन हा अखंड गतिमान असणारा प्रवाह आहे.  मृत्यु हाच जर जीवनाचा शेवट असेल, तर मरेपर्यंत माणसाने जगले पाहिजे.  त्याठिकाणी कोणालाही स्वातंत्र्य नाही.  त्यामुळे कोणत्या भावाने जगायचे आहे, हे तुमच्यावरच अवलंबून आहे.

तुम्ही सतत निराश, भकास, हताश होऊन जर बसलात तर प्रत्यक्ष परमेश्वर जरी आला, कोणीही आला तरी तो तुम्हाला त्या नैराश्यामधून बाहेर काढू शकणार नाही.  शेवटी तुम्हालाच तुमच्या मनाने या मानसिक दुर्बलतेमधून, अस्वस्थतेमधून बाहेर आले पाहिजे आणि एक भव्य, दिव्य, श्रद्धा, भक्ति, आत्मविश्वासाने युक्त असणारे जीवन जगले पाहिजे.  त्यासाठी अंतरंगातील भाव बदलणे आवश्यक आहे.  कितीही भयंकर प्रसंगामध्ये मनाचे संतुलन, तोल ढळणार नाही, तर सतत मन प्रसन्न, शांत, स्थिर राहील.

जीवन प्रत्येकाला जगलेच पाहिजे, त्यावेळी कोठेही मन न अडकता, बाहेरील प्रसंगांचा आघात होऊ न देता असे प्रसन्न, सुंदर जीवन जगावे, जीवनातील आनंद अनुभवत जीवन जगावे.  कारण बहिरंगाने आपण किती श्रीमंत आहोत, किती उपभोग आहेत, यावर आनंद अवलंबून नाही, तर सर्व काही मनावर अवलंबून आहे.  मन किती शुद्ध, निर्मळ, द्वंद्वरहित आहे, त्यावरच जीवनाचा आनंद अवलंबून आहे.


- "तणावमुक्त जीवन" या परमपूज्य स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती लिखित पुस्तकामधून, तृतीय आवृत्ति, एप्रिल २०१३
- Reference: "
Tanavmukta Jeevan" by Param Poojya Swami Swaroopanand Saraswati, 3rd Edition, April 2013- हरी ॐ

1 comment:

  1. With loads of online options, you not want to go to a physical on line casino. When your funds have reached your account, you’ll be able to|be succesful of|have the flexibility to} start playing in} all of your favourite video games using your tablet. Use the casino’s navigation menu to pick the best recreation category and scroll through the obtainable titles. To decide which platforms are really one of the best tablet on line casino apps, our group of experts considers numerous options. Once you’ve created your on line casino account, you can to|you possibly can} proceed to use Wild Casino bonus codes to activate your favourite rewards. You can fund your account using a number of} USD payment 1xbet strategies nicely as|in addition to} 18 cryptocurrencies.

    ReplyDelete