Tuesday, October 27, 2020

पाश्चिमात्त्यांचे अंधानुकरण | Hazards of Blind Westernization 

साधकाला ब्रह्मस्वरूपाची प्राप्ति करावयाची असेल तर पहिल्या पायरीपासून क्रमाने साधना केली पाहिजे.  नराचा एकदम एका दिवसात नारायण होऊ शकत नाही.  त्यासाठी साधकाने प्रथम चांगला माणूस बनले पाहिजे.  आध्यात्मिक, उच्च, अत्युच्च साधन करण्यापूर्वी प्रथम आपल्या जीवनामधील आचार-विचार-उच्चार विकसित होऊन उदात्त बनले पाहिजेत.  मनुष्याने चारित्र्यसंपन्न, धर्माधीष्ठित, धर्मपरायण जीवन जगण्याचा अभ्यास केला पाहिजे.  

 

आज वर्तमानपत्रे उघडल्यानंतर जे भयंकर, बीभित्स प्रकार वाचायला मिळतात, ते वाचुनच मन विदीर्ण होऊन जाते.  त्याचे मूळ कारण आहे - पाश्चिमात्त्यांचे केलेले अंधानुकरण, भोगवाद, भौतिकवाद, चंगळवाद !  केवळ यामुळेच आज मनुष्याचे जीवन भोगवादी बनले आहे.  शरीरावर व शारीरिक भोगांवर केंद्रीभूत झाले आहे.  आपण काय चांगले, याचा विचार न करता केवळ पाश्चिमात्त्य लोक करतात, म्हणून आपणही करायचे, इतकीच विचारशक्ति शिल्लक राहिली आहे.  

 

पाश्चिमात्त्य लोक मांसाहार करतात, म्हणून आपणही करायचा, ते लोक व्यसनाधीन होतात म्हणून आपणही व्यसन करायचे, त्या स्त्रिया अपुरे व पुरुषांचे कपडे घालतात म्हणून आपल्याकडील स्त्रियांनी सुद्धा अपुरेच कपडे घालायचे.  जीन्स घालायच्या, कुंकु लावायचे नाही, गळ्यात मंगळसूत्र घालायचे नाही, उंच टाचांच्या चपला घालायच्या, जितके म्हणून पुरुषासारखे वागता येईल, राहता येईल तेवढे राहायचे.  दारू प्यायची, सिगारेट ओढायची, फ्रेंड्स डे साजरे करायचे.  ते लोक ३१ डिसेंबर, १ जानेवारी साजरे करतात म्हणून आपण गुढीपाडवा सोडून तेच दिवस दारू पिऊन साजरे करायचे.  जितके अंगप्रदर्शन करता येईल, तेवढे करायचे.  असे सर्व तंतोतंत अनुकरण करायचे, ही तरुण पिढीची धारणा व त्यानुसार चाललेले प्रत्यक्ष आचरण हे वास्तवच किती भयंकर आहे ?  

 

वस्तुतः आपला धर्म, आपल्या परंपरा, आपले सण, आपली पारंपारिक वेषभूषा, केशभूषा, आहार-विहार यांना अतिशय महत्व आहे.  त्यामागे जीवनविकासाचा उदात्त विचार आहे.  जीवन कसे जगावे, याचे शास्त्र आहे.  त्यामुळे विचार न करता पाश्चिमात्त्यांचे अंधानुकरण करणे ही अधःपतित करणारी गोष्ट आहे आणि याहीपेक्षा भयंकर असेल तर तरुणांनी आपल्या महान परंपरांचा, श्रेष्ठ आदर्शांचा, नीतिमूल्यांचा केलेला त्याग !  याचे कारण एकच आणि ते म्हणजे दृश्य भोग विषयांना दिलेले सत्यत्व आणि महत्व !  

 

- "केनोपनिषत्" या परमपूज्य स्वामी स्थितप्रज्ञानंद सरस्वती लिखित पुस्तकामधून, प्रथम आवृत्ति, मे २०१३
- Reference: "
Kenopanishad" by Param Poojya Swami Sthitapradnyanand Saraswati, 1st Edition, May 2013


- हरी ॐ