Tuesday, June 28, 2016

ज्ञानशक्ति | Power of Knowledge


ज्ञानशक्ति ही मनुष्यामध्ये असणारी सर्वश्रेष्ठ शक्ति आहे.  या शक्तीमुळेच आपल्याला विश्वामधील प्रत्येक वस्तुबद्दल, विषयाबद्दल कुतूहल आहे, जिज्ञासा आहे.  ही जिज्ञासावृत्ति प्रत्येकामध्ये जन्मतःच आहे.  लहान बालकाला कदाचित बोलता येत नसेल, शब्दांकित करता येत नसेल, परंतु जितकी जिज्ञासा मोठ्या माणसामध्ये आहे तितकीच लहान मुलामध्ये सुद्धा आहे.  म्हणून तरी लहान मुले बोलायला लागली की, घरातील सर्वांना अनेक प्रश्न विचारून त्रस्त करतात.

एक प्रयोग केल्यावर लहान मुलामधील जिज्ञासा समजते.  एखाद्या अत्यंत लहान बालकास खेळायला चार खेळणी समोर ठेवली की, त्याबरोबर ते मूल खेळते.  दुसऱ्या दिवशी पुन्हा कालची सर्व खेळणी व त्यामध्येच त्या बालकाच्या नकळत एक नवीन खेळणे टाकून निरीक्षण केले तर दिसते की, ते लहान मूल कालची सर्व खेळणी बाजूला ठेवून नवीन खेळणे लगेचच उचलते.

यावरून सिद्ध होते की, प्रत्येकाच्या मनामध्ये जन्मतःच जिज्ञासा म्हणजे ज्ञान घेण्याची प्रवृत्ति आहे.  आज विज्ञानामध्ये झालेली प्रचंड मोठी प्रगति, उत्क्रांति, नवनवीन शोध हा सर्व मनुष्यामध्ये असलेल्या ज्ञानशक्तीचाच आविष्कार आहे.

याप्रमाणे इच्छाशक्ति, क्रियाशक्ति व ज्ञानशक्ति या तीन दुर्मिळ शक्ति प्राप्त झाल्यामुळेच मनुष्यशरीर हे सर्व योनींच्यामध्ये अत्यंत श्रेष्ठ व दुर्लभ शरीर आहे.


- "श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा" या परमपूज्य स्वामी स्थितप्रज्ञानंद सरस्वती लिखित पुस्तकामधून,  प्रथम आवृत्ति, नोव्हेंबर २०११   
- Reference: "
Shraddha Ani Andhashraddha" by Param Poojya Swami Sthitapradnyanand Saraswati, 1st Edition, November 2011
- हरी ॐ

No comments:

Post a Comment