Tuesday, April 15, 2014

आत्मबोध I Atmabodha


(Large 30 hour MP3 CD by Parampujya Swami Swaroopanand Saaswati releasing on Adi Shankaracharya Jayanti, 4th May 2014)
भगवद्पूज्यपाद आदि शंकराचार्यांनी वेदांच्यामधील अद्वैत सिद्धांत आपल्या सर्व ग्रंथांच्यामधुन प्रस्थापित केला. आचार्यांच्या या अक्षरवाङ्मयाचे स्तोत्र, प्रकारणग्रंथ व भाष्य असे प्रामुख्यानं तीन विभाग पडतात.

            आचार्यांनी अनेक देवतांच्या सगुण साकार रूपाचं, गुणांचं वर्णन करणारी सुंदर स्तोत्रं रचली व त्यामधुन भक्तीचा भाव कसा उत्कट करावा याचं मार्गदर्शन केलं. तत्वबोध आत्मबोध, विवेकचूडामुणि यांसारखे असंख्य प्रकरणग्रंथ लिहून आचार्यांनी त्यामध्ये शास्त्रामधील अनेक विषय स्पष्ट केले. साधकांना साधनेमध्ये  प्रवृत्त करून चित्तशुद्धि व चित्ताच्या एकग्रतेचं महत्व पटवून दिलं. यानंतर आचार्यांचं महत्कार्य म्हणजे त्यांचं प्रस्थानत्रयीवरील विस्तृत भाष्य होय. श्रीमद्भगवद्गीता, ईशावास्यादि दहा उपनिषदं व ब्रह्मसूत्र यावर आचार्यांनी प्रगल्भ भाष्य लिहिलं. युक्तिवादाच्या साहाय्यानं विभिन्न वेदबाह्य मतांचं खंडन करून अद्वैत सिद्धान्त प्रस्थापित केला.

            आत्मबोधहा आचार्यांचा एक प्रमुख प्रकरण ग्रंथ असून यामध्ये आचार्यांनी कर्मयोग, भक्तियोग यांचं वर्णन करून अनेक दृष्टांतांच्या साहाय्यानं आत्मज्ञानाचं महत्वही सांगितलं आहे. आचार्यांनी या ग्रंथामध्ये आकाश-वायु-अग्नि-आप-पृथ्वी या पंचमहाभूतांच्यामधून पंचीकरणाच्या प्रक्रियेनं विश्वनिर्मिती कशी होते, हे सांगितलं आहे. यानंतर ध्यानसाधनेचे अंतरंग रहस्य सांगून हे सर्व गुह्य ज्ञान गुरुमुखातूनच ग्रहण केलं पाहिजे, हे ही प्रतिपादन केलं आहे.

            या ग्रंथाच्या प्रत्येक श्लोकावर, शब्दावर परमपूज्य स्वामी स्वरुपानन्द सरस्वती यांनी आपल्या शास्त्रप्रचुर व स्पष्ट वाणीमधून ओघवतं विवेचन आत्मबोध या सी.डी. मध्ये जवळ जवळ ३० तासांच्यामध्ये केलं आहे. साधकांना हे श्रवण निश्चितच उपयुक्त ठरेल, असा आमचा विश्वास आहे.           
 
- "आत्मबोध" परमपूज्य स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती यांची सीडी - प्रथम आवृत्ति,  मे २०१४
-  "
Atmabodha" by Param Poojya Swami Swaroopanand  Saraswati, 1std Edition, May 2014
 
Atmabodha
 
- हरी ॐ

No comments:

Post a Comment